Iniţiativa de e-learning a Comisiei Europene din anul 1999 a căutat să mobilizeze comunităţile educaţionale şi culturale, precum şi actorii economici şi sociali din Europa, în vederea accelerării schimbărilor din sistemul de educaţie şi instruire pentru îndreptarea Europei către o societate bazată pe cunoaştere. În ceea ce priveşte e-educaţia (e-learning), programul eEurope 2005 a propus o serie de măsuri clare, inclusiv: acces internet în bandă largă pentru toate şcolile şi universităţile, până în 2005, acces on-line pe site-urile universităţilor pentru studenţi şi cercetători, lansarea de activităţi de cercetare pentru dezvoltarea de platforme şi retele performante, lansarea de către statele membre, cu ajutorul fondurilor structurale, de activităţi de formare pentru adulţi, pentru a le oferi aptitudinile necesare pentru a lucra într-o societate bazată pe cunoaştere.

În paralel cu măsurile luate pentru dezvoltarea societăţii informaţionale la nivel european, au fost adoptate şi măsuri speciale pentru e-educaţie (e-learning). Astfel, în martie 2001 a fost adoptat un plan de acţiune e-educaţie, pentru perioada 2001-2004. Prin planul de acţiune e-educaţie, se urmărea mobilizarea actorilor cheie din domeniul educaţiei şi formării, precum şi actori din mediul social, industrial şi economic, cu scopul de a se găsi soluţii pentru a contracara lipsa de aptitudini asociate cu noile tehnologii şi pentru a îmbunătăţi incluziunea socială. Acest plan de acţiune a fost urmat de un program multianual pentru perioada 2004-2006 şi urmăreşte eficienţa în folosirea TIC (tehnologii informaţionale şi de comunicare) în sistemul european de educatie si formare. Scopul este de a promova educatia de calitate si de a adapta sistemele educationale si de formare la nevoile unei societati bazate pe cunoaştere. De asemenea, acest sistem creează un nou mediu educaţional, compatibil cu noile provocări ale tehnologiei moderne. Avantajele unui sistem de e-learning sunt:

  • permite familiarizarea studentilor sau persoanelor individuale cu noile tehnologii de informare si comunicare, are capacitatea de a pune la dispozitia studentului mai multe resurse de învatare, permitând totodata conectarea acestora cu o comunitate educationala globala;
  • datorita utilizarii unei platforme e-learning cu functiuni puternice de LMS (Learning Management System), planificarea cursurilor este mult mai eficienta, materialul este centrat pe student si pe nivelul de cunostinte al acestuia;
  • accesul, în timp real, la cunostinte de oriunde si oricând;
  • nu implica cheltuieli de deplasare, nici întreruperea activitatii profesionale curente.

 

Strategia Uniunii Europene 2020 prevede dezvoltarea unei societati digitale care sa consolideze coeziunea economica, sociala si teritoriala. Astfel, prin raportare la sistemul de invatare e-learning, cresterea inteligentă înseamnă consolidarea cunoaşterii şi inovării ca elemente motrice ale viitoarei creşteri. Pentru aceasta este necesara imbunatatirea calitatii sistemelor de învăţământ, intarirea performantei în cercetare, promovarea inovarii si transferului de cunoştinţe în Uniune, utilizarea pe deplin a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor si asigurarea că ideile inovatoare pot fi transpuse în noi produse şi servicii care generează creştere, locuri de muncă de calitate şi care contribuie la abordarea provocărilor cu care se confruntă societatea europeană şi mondială.

Acest proiect se înscrie în programul strategic din domeniul educational al Universităţii „ Ştefan cel Mare " Suceava, atât în ceea ce priveşte atingerea obiectivelor academice generale, cât şi în ceea ce vizează obiectivele legate de procesul de formare. Astfel, el va permite promovarea unei oferte educaţionale flexibile care să permită afirmarea personalităţii studenţilor, dezvoltarea de abilităţi intelectuale şi cunoştinte profesionale conforme capacităţii, talentului şi aspiraţiilor acestora. Oferta actuală a universitătii în limba română, dar şi în limbi de circulaţie internaţională (franceză şi engleză) este ambiţioasă şi poate fi susţinută pe termen lung şi îmbunătăţită printr-o strategie adecvată în direcţia procesului de învăţare. Aceasta va include servicii suport pentru procesul de predare-învăţare cu grad de participare ridicat al studenţilor, dar nu în mod necesar prin prezenţă fizică in sălile de curs/laboratoare ci prin crearea unui mediu colaborativ virtual. Acesta va permite accesul la programele de formare ale universităţii pentru persoane incadrate in muncă, distribuite geografic, cu handicap, fără loc de muncă şi incadrate în programe de reconversie profesională.​