Proiecte finanțate din fonduri europene – POSDRU

Proiecte in derulare  
    
Proiecte coordonate de USV    
Nr.crt. Titlu Responsabil Durata
1 Provocarile cunoasterii si dezvoltare prin cercetare doctorala-PRO-DOCT prof.univ.dr.ing. Valentin POPAfebruarie 2010 – februarie 2013
2 Progres si dezvoltare prin cercetare si inovare post-doctorala in inginerie si stiinte aplicate (POST-DOC PRiDE) prof.univ.dr.ing. Adrian GRAUR aprilie 2010 – aprilie 2013
3 Doctoratul: o carieră atractivă în cercetareprof.univ.dr. Gabriela PRELIPCEAN01.12.2010 – 30.11.2013
4Comunicare si performanta sociala prin noi strategii didactice in etica si pragmatica invatarii-predarii interactive - EPIGONconf.univ.dr. Mariana BOCAseptembrie 2010 - septembrie 2013
5 Doctoral Burses at USV prof.univ.dr. Horia BARLEANUoctombrie 2008 – septembrie 2011
6Proiecte derulate în colaborare cu USV  
7 PLM Adaptorprof.univ.dr.ing. Dumitru AMARANDEI2009 - 2013
8 Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri - PRACTeamprof.univ.dr. Elena HLACIUC01.10.2010 - 30.09.2013
9 Bursa de proiecteprof.univ.dr. Gabriela PRELIPCEAN01.11.2010 –30.04.2013
10Retea interregionala de formare in sistem e-learning a cadrelor didactice in invatamantul preuniversitarlector univ.dr. Otilia CLIPA2009 - 2012
    
Proiecte incheiate  
Nr.crt. Titlu Responsabil Durata
1 Program privind promovarea si formarea profesionala a personalului medical in domeniul TIC si al managementului sistemului de sanatate publica – PROMED prof.univ.dr.ing. Adrian GRAURmartie 2009 – octombrie 2010
2 Program pentru perfectionarea personalului din departamentele de cercetare, inovare, IT din intreprinderi in domeniul proiectarii si implementarii tranzactiilor electronice – PERFECT TELconf.univ.dr.ing. Cristina TURCUmartie 2009 – iulie 2010

 

Proiecte finanţate din fonduri europene - Programul Cadru 7

Proiecte în derulare - CAPACITĂŢI - MODUL III, program cadru 7 
    
Nr.crt. Titlu Responsabil Durata
1 Constructive and Disruptive Effects of Noise in Nonlinear Systems with Hysteresis ConDisHystconf.univ.dr.ing. Mihai DIMIANmai 2008 – mai 2012
2 Models of Adaptive Forest Management MOTIVEconf.univ.dr.ing. Laura BOURIAUDmai 2008 – mai 2012
3Functional significance of forest biodiversitydr.ing. Olivier BOURIAUD01.01.2011-31.10.2014

 

Proiecte finanţate din fonduri naţionale

Proiecte în derulare   
     
  Proiecte coordonate de USV     
Nr.crt. Titlu Responsabil Data debut Durata
1Sistem inovativ de monitorizare a calitatii energiei electrice bazat pe transformarea Wavelet in vederea cresterii eficientei energetice a consumatorilor industrialiconf.dr.ing. Constantin Filote01.10.200836 luni
2 Sistem informatic integrat pentru identificarea si monitorizarea pacientilor - SIMOPACprof.dr.ing. Cornel Turcu01.10.200736 luni
3 Sistem inteligent de conducere neliniara robust-adaptiva dupa fluxul rotoric a actionarilor cu motoare asincrone - SICRAMASconf.dr.ing. Constantin Filote01.10.200733 luni
4Sistem informatic pentru controlul si verificarea autenticitatii produselorprof.dr.ing. Valentin Popa01.10.200836 luni
6Studii si cercetari privind optimizarea parametrilor tehnologici asupra injectiei materialelor compozite PA66 conf.dr.ing Petru Cobzaru01.04.20093 ani
8Cercetari interdisciplinare pentru proiectarea strategiilor economico-financiare de actiune in evenimentele de risc extrem. Hazarde naturale si accidente tehnologice.prof.dr. Gabriela Prelipcean01.10.200836 luni
9Sisteme de management intehrat pentru protectia economico-financiara a infrastructurii critice si a personalului impotriva terorismului de orice naturaprof.dr. Gabriela Prelipcean01.10.200836 luni
10Cercetari multidisciplinare privind proiectarea tehnologiilor inovationale si managementul sistemelor financiare cu ajutorul sintezei structurale si functionale avansateprof.dr. Elena Hlaciuc01.10.200836 luni
11Eficientizarea finantarii IMM-urilor inovative in Romania in conditiile integrarii in UE si ale globalizariiprof.univ.dr. Gabriela Prelipcean01.10.200836 luni
12 Stategii postaderare de valorificare a avantajului comparativ al firmelor romanesti prin veriga investitiilor straine directe - SPACISprof.univ.dr. Gabriela Prelipcean 01.10.200736 luni
17 Traducerea ca dialog interculturalprof.univ.dr. Albumiţa Muguraş Constantinescu  
18Masterat Didactica Limbilor ModerneConf. univ. dr. Simona-Aida Manolache24.02.201024 luni
19Studiu privind adaptarea retelei de drumuri forestiere in conditiile utilizarii funicularelor mobile in activitatea de exploatare a padurilorsl.dr.ing. Marius Miron-Onciul01.06.20092 ani
21 Crearea unei baze de date georeferentiate in podisul Sucevei prin monitorizarea pe imagini digitale a terenurilor degradate, ca suport decizional in reabilitarea ecologica DEGRATERconf.dr.ing. Ovidiu Iacobescu01.10.200725 luni
 Proiecte derulate în colaborare cu USV   
5Sisteme hidraulice adaptive cu reglare secundara utilizate in scopul cresterii eficientei energetice la consumatorii industrialiconf.dr.ing. Mihail Ionescu01.10.200836 luni
7Tehnologii de mare performanta privind cresterea durabilitatii pieselorprof.dr.ing. Dumitru Amarandei01.10.200736 luni
13Sistem inteligent de monitorizare si dirijare a traficului cu ajutorul platformelor aeriene robotizate - SIMPAR prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean 01.10.200736 luni
14Circulatia inetrnationala a fortei de munca din Romania la nivelul Uniunii Europene. Impactul integrarii Romaniei asupra fluxului de forta de munca Romania-U.E.prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean 01.10.200739 luni
15 Reducerea contaminarii cu micotoxine pe filiera cerealelor in vederea obtinerii de produse de panificatie, cu continut ridicat de fibre, sigure pentru consum - FIBRESIGconf.dr.ing. Gabriela Pop01.10.20083 ani
16Cresterea eficientei utilizarii unui fond important de germoplasma locala de porumb din Romanialector Ana Leahu01.10.200833 luni
20Program de cooperare interinstitutionala pentru diagnosticul, profilaxia si combaterea starilor patologice cu importanta epidemiologica majora la animalele salbaticeconf.dr. Nicolae Goicea01.10.20083 ani si 10 luni
     
     
Proiecte incheiate   
     
Proiecte coordonate de USV     
Nr.crt. Titlu Responsabil Data debut Durata
3Infiintarea laboratorului de incercari pentru dispozitive de identificare in radiofrecventa, de mica distanta (SRD) - SRD-RFIDprof.dr.ing. Valentin Popa01.09.200617 luni
4 Infiintarea laboratorului de incercari pentru certificarea conformitatii produselor - CERTeLAB sl.dr.inf. Eugen Coca01.09.200617 luni
5Interactiunea gestuala cu sistemele informatice si roboticeprof.dr.ing. Stefan Pentiuc01.11.200627 luni
6Sistem pentru terapia personalizata a tulburarilor de expresie lingvisticaprof.dr.ing. Stefan Pentiuc01.08.200627 luni
9Cercetari privind identificarea in radiofrecventa (RFD)  a vehiculelor ce se deplaseaza cu mare vitezaprof.dr.ing. Valentin Popa01.06.2006 
10Dezvoltare parteneriate in domeniul tehnologiilor informationale si de comunicatii, in scopul depunerii de proiecte comune, pe tematica RFID, in cadrul programelor nationale si internationaleprof.dr.ing. Cornel Turcu01.07.200624 luni
11Aplicatii ale integralelor multivoce tip HENSTOCK la rezolvarea incluziunilor diferentiale cu intarziei, cu impulsuri, a incluziunilor integrale HAMMERSTEIN si la diagnoza sistemelor automate hibrideconf.dr.ing. Bianca Renata Satco01.10.200624 luni
28Metode inovative de bio-ortopedie pentru reconstructia articularaprof.dr.ing. Emanuel Diaconescu01.08.200628 luni
30Dezvoltarea unei retele de colaborare in domeniul ingineriei proceselor de prelucrarea cu viteze mari si foarte mari - DERECOVITMARprof.dr.ing. Dumitru Amarandei01.10.200624 luni
31 Cercetari privind relatiile dintre structura-proprietati material la prelucrarea cu viteze mari si implementarea acestor tehnologii in mediul industrial, cu implicatii in competitivitatea economiei nationale - CENVITMAR prof.dr.ing. Dumitru Amarandei01.10.200628 luni
38Cadru integrat de modelare dinamica, evaluare si management al riscurilor evenimentelor extremeprof.univ.dr. Gabriela Prelipcean01.08.200624 luni
39Cercetari avansate in modelarea proceselor decizionale specifice evenimentelor de terorism internationalprof.univ.dr. Gabriela Prelipcean01.08.200624 luni
  Proiecte derulate în colaborare cu USV   
12 Grid pentru dezvoltarea aplicatiilor de recunoasterea formelor si inteligenta artificiala distribuita - GRIDNORDprof.dr.ing. Stefan Pentiuc13.09.200724 luni
1Dispozitive cu metastructuri pentru procesarea complexa a semnalelor radio in retelele de comunicatii mobile si prin satelitiprof.dr.ing. Valentin Popa01.08.200628 luni
2Sisteme bazate pe viziune pentru monitorizare si control inteligent - ViSICoMprof.dr.ing. Adrian Graur01.08.200627 luni
7Participarea cercetarii romanesti in parteneriate stiintifice internationale pentru promovarea modelelor de productie curate (ProMPC)prof.dr.ing. Valentin Popa01.08.200623 luni
8Conectarea comunitatii de cercetare stiintifica din nord-estul Tomaniei pentru participare la programele internationale de cercetare in domeniul informaticii aplicate (NEforPC7)prof.dr.ing. Valentin Popa01.08.200623 luni
13Sistem video inteligent de comanda a semaforizarii intersectiilor destinat diminuarii congestiilor rutiere si reducerii poluarii fizico-chimice si fonice a mediuluiconf.dr.ing. Laurentiu Dan Milici01.10.200734 luni
14 COMMENG - Modernizarea laboratorului pentru cercetari in ingineria comunicatiilor si sistemelorprof.dr.ing. Alin Potorac09.09.20089 luni
15Sistem inovativ de monitorizare a calitatii energiei electrice bazat pe transformarea Wavelet in vederea cresterii eficientei energetice a consumatorilor industrialiprof.dr.ing. Constantin Filote01.10.200836 luni
16Contributii in controlul holonic al proceselor de fabricatieValentin Vlad01.10.200813 luni
17 Sistem informatic pentru controlul si verificarea autenticitatii produselor - ATPRODprof.dr.ing. Valentin Popa01.10.200836 luni
18Concepte si metode de implementare a aplicatiilor informatice dedicate salarizarii personalului societatilor comercialeprof.univ.dr. Cornel Turcu01.07.20093 zile
19Cercetari privind proiectarea si implementarea unui sistem inteligent de devize pentru constructiisl.dr.ing. Remus Prodan11.06.20093 zile
20Proiectarea si implementarea unui sistem de management online al documentelor unei organizatii sl.dr.ing. Mirela Danubianu13.05.20091 luna
21Proiectarea si implementarea unui sistem integrat de gestiune a activitatii specifice unei ONGsl.dr.ing. Mirela Danubianu13.05.20091 luna
22Cercetari privind proiectarea si implementarea unui sistem informatic pentru managementul stocurilor unei societati comerciale de productie publicitarasl.dr.ing. Mirela Danubianu13.05.20091 luna
23Cercetari privind proiectarea si implemenatrea unuis sistem de urmarire a distributiei de unitati publice in comunitatile micisl.dr.ing. Mirela Danubianu13.05.20091 luna
24Studiul si implementarea unui sistem inteligent pentru urmarirea si planificarea resurselor unui IMMsl.dr.ing. Mirela Danubianu13.05.20091 luna
25Cercetari privind proiectarea si implementarea unui sistem inteligent de gestiune a fondului de carte pentru o biblioteca oraseneascasl.dr.ing. Mirela Danubianu13.05.20092 zile
26Proiectarea si implementarea unui sistem de achizitie a datelor privind: Evolutia spatio-temporala a caracteristicilor ecosistemelor acvatice - criteriu de stabilire a dinamicii ecologicesl.dr.ing. Mirela Danubianu12.06.20091 luna
27Studiul, proiectarea si implementarea unui sistem informatic destinat activitatilor de intermediere servicii sl.dr.ing. Mirela Danubianu12.06.20093 zile
29Retea nationala de cercetare in domeniul ingineriei integrate a produselor si proceselorconf.dr.ing.. Costel Mironeasa01.10.200624 luni
32Dezvoltarea unei retele de colaborare in domeniul tehnologiilor neconventionaleconf.dr.ing.. Costel Mironeasa01.03.200624 luni
33 Cercetari avansate asupra nanocompusilor intermetalici din interfata compozitelor aluminiu-fibre de carbon (CNI-ICAF)sl.dr.ing. Petru Cobzaru01.08.200624 luni
34Platforma tehnologica pentru infrastructuri inteligente in activitatea de retail, cu facilitati de acces mobil - INTELSHOPprof.univ.dr. Doru Tiliute01.11.200624 luni
35 Sistem telematic pentru managementul on-line al zonelor intravilane degradate - ZoneMAPprof.univ.dr. Elena Hlaciuc01.10.200623 luni
36Simulator multisenzorial pentru navigarea in universuri virtuale, bazat pe thnologiile Realitatii Virtuale - Sim-Spaceprof.univ.dr. Elena Hlaciuc01.11.200623 luni
37Procesul de integrare a Romaniei in economia europeana. Dimensiuni istorice si contemporane. prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean01.07.200627 luni
40Securitatea sistemelor si actiunilor militare si civil-militare in gestionarea crizelor si conflictelor armateprof.univ.dr. Gabriela Prelipcean03.12.200624 luni
41Cercetari avansate privind folosirea cerealelor si deseurilor cerealiere pentru obtinerea bio-etanolului si al bio-metanolului folositi ca resurse energetice alternative in cadrul bio-economiei (BIO-ECO)prof.dr.ing. Sonia Gutt01.08.200625 de luni si 15 zile
42Cercetari privind optimizarea productiei la societatea comerciala SC KILLER SRL lector dr. Cristina Hretcanu02.05.200712 luni
43Dezvoltarea competentei metacognitive la studentii din anul I (A-I invata pe studenti cum sa invete)lector dr. Otilia Clipa01.10.200818 luni
44Variatia raspunsului dendroclimatologic al fagului (Fagus Sylvatica) aflat la limita estica a arealuluiing. Catalin Roibu01.12.200624 luni
45Tehnologii de reabilitare a functionalitatii ecosistemelor de molid afectate de factori biotici perturbatoriprof.dr.ing. Radu Cenusa01.08.200626 luni
46 Structura si dinamica ecosistemelor forestiere naturale, suport pentru fundamentarea de masuri silviculturale apropiate de natura si pentru gestionarea durabila a padurilor NATFORMANprof.dr.ing. Radu Cenusa24.07.20062 ani si 1 luna
47 Reconstructia ecologica prin procedee de microremediere a solurilor degradate de activitatile miniere RECOSOLprof.dr.ing. Radu Cenusa01.10.20062 ani
48Relatia climat-arbore in ecosistemele de la limita superioara a padurii evaluata prin tehnici de dendroclimatologie si xilologieing. Cristian Sidor04.10.200718 luni
49Studiu diversitatii structurale in ecosistemele de fag (Fagus Sylvatica L.) din nordul si centrul Moldoveisl.dr.ing. Daniel Avacaritei17.09.20072 luni

 

Proiecte finanţate din fonduri PHARE

Proiecte încheiate   
Nr.crt. Titlu Responsabil Data finanţării
1Romania Ukraine: Common Management for Protection of the Air Quality Prof. univ. dr. ing. Adrian GRAUR 01.12.2006 -  30.11.2008
2 Sistem complex de monitorizare a calitatii apei bazinului hidrografic transfrontalier al riului Siretprof.univ.dr. ing. Sonia GUTT22.08.2008
3 Romania Ukraine: Cross corder Expertise and Competitiveness for ExportProf. univ. dr. Gabriela PRELIPCEAN 01.12.2006 - 30.11.2008   
4Romania Ukraine: Tourist Information Campaign for the Cross border Region Romania Ukraineprof. univ. dr. Elena HLACIUC01.12.2006 - 30.11.2008   
5TAB – tineri antreprenori in Bucovina; RO 2006/018-449.01.02.10prof. univ. dr. Elena HLACIUC22.08.2008
6NAP Turism in Bucovina. Parcuri pentru un turism activ in Bucovina; RO 2006/018-449.01.01.10prof. univ. dr. Elena HLACIUCaugust 2008 – noiembrie 2009